Wschodnie rynki dźwigają eksport polskich mebli

Po pierwszej połowie 2013 roku eksport mebli do krajów poza unijnych wzrósł o 17%. Prognozy wskazują, że na koniec roku może on przekroczyć 1 mld euro.

Należy podkreślić, że to wciąż nie więcej niż 15% pełnego polskiego eksportu mebli. Mimo że jak wskazują dane, eksport do krajów poza unijnych nie przekracza 15%, to właśnie sprzedaż mebli na te rynki pozwala na ogólny wzrost eksportu całego polskiego meblarstwa.

Niestety, prawdopodobnie eksport do Rosji nie utrzyma tak wysokiej dynamiki, jaki miał miejsce w dwóch ostatnich latach. Dla przypomnienia było to ponad 40% wzrostu rok po roku. Dynamika ta nie zostanie utrzymana, ponieważ po pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku wskaźnik tej dynamiki wynosi „zaledwie” 1,09. O 30% wzrósł w tym czasie na przykład eksport na Białoruś, i o 20% na Ukrainę. Rosną również dane eksportowe w inne kierunki. Do USA zanotowano plus 30% po pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku.

W tym samym czasie wynik współpracy z krajami unijnymi wynosił tylko plus 1%. Dla przykładu wzrasta eksport do Niemiec o plus 1,5% i do Wielkiej Brytanii o plus 12%, ale z kolei spadek eksportu notowany jest na przykład do Francji na poziomie minus 11%, czy do Czech minus 15%.