Wskaźniki koniunktury za maj są niesatysfakcjonujące, ale lepsze niż te notowane w roku poprzednim.

Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw meblarskich nie wygląda dobrze. Otóż w maju produkcja mebli wyniosła minus 8,2. W perspektywie roku oznacza, że jest tylko minimalnie lepiej, bo koniunktura ogólnej sytuacji gospodarczej w maju 2012 roku wynosiła minus 8,3.

Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny wyniósł w maju tego roku minus 13,3, z kolei rok wcześniej znajdował się on na poziomie minus 23,6. Porównując te dwa wyniki widać zdecydowaną poprawę. Jednak w porównaniu do kwietnia 2013 roku jest to spadek o 0,3.

Wskaźnik bieżącego zagranicznego portfela zamówień nie jest dobry. Niestety w maju wyniósł on minus 16,0. To oznacza, że najgorszy wynik od początku tego roku. Niemniej w maju 2012 roku wskaźnik ten wynosił minus 18,2.

Od początku roku wyniki bieżącej produkcji cały czas są ujemne. W maju bieżąca produkcja osiągnęła poziom minus 13,5, czyli gorzej w tym roku było tylko w lutym.

Porównując najważniejsze wskaźniki widać, że wyniki za maj tego roku są lepsze niż w roku ubiegłym. Niestety nie są to wyniki, które dawałaby nadzieję na zdecydowaną poprawę sytuacji w branży meblarskiej. Niektóre z nich za maj to również najgorszy wynik od początku roku.

Poprawił się za to wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, który w zakończonym niedawno miesiącu wyniósł minus 3,1, podczas gdy jeszcze w kwietniu było to minus 4,7, a maju roku poprzedniego minus 6,9.