Wyhamowanie dynamiki eksportu polskich mebli do Rosji

Jak wynika z oficjalnych danych Eurostat w okresie I-III kw. 2014 r. mimo napiętej sytuacji politycznej i gospodarczej odnotowano wzrost eksportu mebli do Rosji. Wartość eksportowanych mebli w okresie styczeń- wrzesień 2014 r. wyniosła 130 mln euro wobec 120,4 mln euro w analizowanym okresie roku poprzedniego. Zatem dynamika wyniosła 1,08. Należy jednak zauważyć, że wzrosty notowano w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku.

Eksporterzy do tej pory nie mieli powodów do narzekań, ale na tle zwiększających się problemów rosyjskiej waluty sytuacja zmieniła się diametralnie. Od sierpnia 2014 r. obserwuje się tendencje spadkowe sięgające nawet 14% porównując miesięczną wartość wywozu mebli z roku 2013 i 2014 r. Nie ma jeszcze oficjalnych danych opisujących sytuację z ostatniego kwartału, kiedy nastąpiło załamanie kursu rubla, ale potencjalnie skomplikowało ono sytuację eksporterów jeszcze bardziej.

Przypomnijmy, że eksport mebli do Rosji w ostatnich latach wzrósł z poziomu 61 mln euro w 2009 r. do 169 mln euro w 2013 r. Mimo to eksport polskich mebli do Rosji stanowi jedynie 2,5% wartości polskiego eksportu mebli, a problemy gospodarcze Rosji choć dotkliwe dla wielu firm, z punktu widzenia całej branży nie są krytyczne.

9834743696_59be8078e7_z