Wyższa wartość wyprodukowanych mebli w Niemczech w 2014 roku wobec 2013 roku

Według oficjalnych danych FUS w 2014 r. w Niemczech wyprodukowano meble o wartości 16,4 mld euro, co oznacza wzrost o 2 pkt .proc. wobec roku 2013. Wartości te liczone są według kodu towarów NACE 31. Wyższa wartość wyprodukowanych mebli ma przełożenie na wyniki w sprzedaży. Zarówno w sprzedaży krajowej jak i zagranicznej w 2014 r. odnotowano dodatnią dynamikę w porównaniu do roku poprzedzającego, która wyniosła odpowiednio 1,04 i 1,05. Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w Niemczech na koniec roku 2014 równa była 83 482 wobec 85 261 w 2013 r. (dynamika 0,98).

Niemcy nieustannie są głównym partnerem handlowym polskiej branży meblowej. Według szacunków B+R Studio w 2014 r. wyeksportowano meble z Polski do Niemiec o wartości 3,1 mld euro. Tym samym wynik ten oznacza wzrost o 15 pkt. proc w porównaniu do roku 2013 (2,7 mld euro).

14761033996_d416bf82e0_z