Wzrasta przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej!

Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2017 roku wyniosło 3 364,41 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wynagrodzenia wzrosły o 7,7%.
Meblarstwo to jedna z branż o najniższych wynagrodzeniach. Zdobycie nowych pracowników i utrzymanie obecnych wymagać będzie od branży konkurowania na wynagrodzenia.