+20,4% rok do roku!

Szok! Wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej po trzech kwartałach 2011 roku przeszła najśmielsze oczekiwania!

Według Głównego Urzędu Statystycznego wartość produkcji sprzedanej firm zaliczanych do działu PKD 31 po trzech kwartałach 2011 roku sięgnęła kwoty 20,8 miliarda złotych. To aż o 20,4% więcej niż rok wcześniej. Pomimo optymistycznych prognoz formułowanych na podstawie wyników eksportowych liczonych w euro zanotowana wartość jest aż o blisko 7% wyższa niż można się było spodziewać! Po III kwartałach wolumen eksportu analogicznej grupy mebli, liczony w jednostkach masy, wzrósł o 3,1%. Wartość eksportu, liczona w euro, wzrosła o 13%. Po uwzględnieniu osłabienia złotówki wartość eksportu wzrasta o 13,7%. Większą dynamikę wzrostu obserwowano dla firm małych, niż dużych i średnich.

Obserwowana sytuacja wskazuje na zmiany strukturalne w branży meblarskiej, a skala wzrostu produkcji sprzedanej nie przekłada się w prosty sposób na wartość sprzedaży mebli na rynku.

By Peter Martin Hall www.flickr.com