Wzrost produkcji mebli sypialnianych i kuchennych

Analizując pierwsze trzy kwartały 2019 roku, widzimy, że odnotowany został wzrost produkcji sprzedanej mebli o 3,8% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. W analizowanym okresie 2019 roku produkcja osiągnęła wielkość 34,3 mld zł, z kolei w analogicznym okresie 2018 roku wynosiła 32,7 mld zł.

Do końca III kwartału 2019 roku, ze wszystkich rodzajów mebli monitorowanych przez Główny Urząd Statystyczny, najwyższy wzrost produkcji sprzedanej odnotowano dla mebli do sypialni – o 23,7% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Produkcja sprzedana mebli do kuchni oraz do pokoi stołowych i salonów również wzrosła odpowiednio o 11,9% i 1,6% w tym samym okresie. W analizowanym okresie 2019 roku odnotowano spadek produkcji sprzedanej mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania o 22,9%.

Podsumowując, w dalszym ciągu obserwuje się spadek produkcji sprzedanej mebli tapicerowanych, natomiast utrzymuje się stały trend wzrostowy produkcji mebli do sypialni, kuchni oraz pokoi stołowych i salonów.