Wzrost przeciętnego zatrudnienia w produkcji mebli

Bardzo dobre wyniki wypracowane w produkcji mebli w 2014 r. skłaniały przedsiębiorstwa ku zwiększaniu liczby zatrudnionych. Według oficjalnych danych GUS w roku 2014 przeciętne zatrudnienie w produkcji mebli wyniosło 132 tys. osób. Oznacza to, że liczba osób wzrosła o 6,4% w porównaniu do roku 2013.

W lutym 2015 r. wielkość zatrudnienia równa była 140 tys. osób. Jeszcze w grudniu poprzedniego roku przeciętne zatrudnienie w produkcji mebli wynosiło 135 tys. osób.

Z kolei na podstawie oceny wskaźnika koniunktury na temat zatrudnienia w produkcji mebli stwierdza się, że w marcu b.r. zmniejszyło się grono menadżerów opowiadających się za zatrudnianiu nowych pracowników wobec lutego b.r. Wskaźnik ten w marcu równy był 2,7 wobec 7,2 w lutym.

14335345009_4e6e4e46d7_z