Wzrost średniej liczby zatrudnionych w branży meblarskiej

Utrzymująca się wysoka wartość produkcji sprzedanej mebli wpływa również na wzrost zatrudnienia. Według danych GUS łączna średnia liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w I kwartale 2015 roku wyniosła 139,5 tysiąca osób. Jest to o 6,9% więcej w porównaniu do I kwartału 2014r., w którym liczba ta wyniosła 130,5 tysiąca zatrudnionych.
Warto zauważyć, że przeciętne zatrudnienie w produkcji mebli w 2014 roku stanowiło 132 tys. osób. Dla porównania na koniec czerwca 2015 roku liczba ta równa była już 140 tysięcy osób. Wyniki te wskazują na to, iż są to wartości rekordowane.

 

14761032276_37faca324e_z