Wzrost wartości produkcji mebli w Niemczech w I półroczu 2015 r.

Na podstawie oficjalnych danych FUS wartość produkcji mebli w Niemczech w okresie I-VI 2015 r. wyniosła 8,5 mld euro wobec 8,1 mld euro w analizowanym okresie roku poprzedniego. Tym samym oznacza to wzrost o 5 pkt. proc. Wartości te liczone są według kodu towarów NACE 31.
Dane te mają odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży, które charakteryzowały się także dodatnią dynamiką. Najwyższy wzrost dynamiki odnotowano w wartości sprzedaży zagranicznej (1,10), która równa była 2,7 mld euro w I półroczu bieżącego roku. Z kolei wartość sprzedaży krajowej mebli w Niemczech stanowiła 5,8 mld euro z dynamiką 1,02 wobec I półrocza 2014 r.

Należy zaznaczyć, że wymieniona wartość sprzedaży krajowej dotyczy mebli wyprodukowanych w Niemczech w cenach producentów, nie uwzględnia udziału importu mebli oraz marży. Zatem nie należy jej traktować jako ostatecznej wartości rynku mebli klientów indywidualnych.

18548197104_b1b9090811_zm