Wzrost wolumenu produkcji w maju 2019 roku


Analizując wolumen produkcji czterech monitorowanych przez GUS grup mebli, możemy zaobserwować dynamikę dodatnią we wszystkich grupach. Najwyższy wzrost wolumenu produkcji dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach w maju tego roku wynosił 2 mln 539 tys. sztuk, co daje wzrost o 11,2 % w stosunku do maja 2018 roku. Producenci w maju 2019 roku wyprodukowali również więcej mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni – 386 tys. sztuk, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (355 tys. sztuk). W przypadku mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni, wolumen produkcji w maju bieżącego roku wyniósł 536 tys. sztuk podczas gdy rok wcześniej było to 499 tys. sztuk (wzrost o 7,4%). Również dla grupy meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej w maju bieżącego roku odnotowano wzrost o 6,8%, wolumen wyniósł 1 mln 503 tys. sztuk. W ostatniej grupie wyodrębnia się meble przekształcalne w miejsca do spania, których wyprodukowano w maju bieżącego roku 292 tys. sztuk, czyli o 13 tys. sztuk mniej niż w maju 2018 roku.

Autor: ep 
01.07.2019