Wzrost wolumenu produkcji w maju 2019 r.


Analizując wolumen produkcji czterech monitorowanych przez GUS grup mebli możemy zaobserwować dynamikę dodatnią we wszystkich grupach. Najwyższy wzrost wolumenu produkcji dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach z wynikiem 2 539 tys. szt. co daje wzrost o 11,2 % w stosunku do maja 2018 r. Meblarze w maju 2019 r. wyprodukowali więcej mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni – 386 tys. szt., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (355 tys. szt.). W przypadku mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni, wolumen produkcji w maju b.r. wyniósł 536 tys. szt. podczas gdy rok wcześniej było to 499 tys. szt. (+7,4% r/r). Również dla grupy meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej w maju br. odnotowano wzrost (+6,8%), wolumen równy był 1 503 tys. szt. W ostatniej grupie wyodrębnia się meble przekształcalne w miejsca do spania, których wyprodukowano w maju br. 292 tys. szt., czyli o 13 tys. szt. mniej niż w maju 2018 r.

Autor: ep 
01.07.2019