Wzrost zatrudnienia i płac w branży meblarskiej

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej wyniosła 139,5 tys. osób. Jest to o 6 pkt. procentowych więcej względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Według danych GUS w okresie I-III kwartał 2014 r. liczba ta wyniosła 131,3 tys. osób. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych  wzrosło również przeciętne wynagrodzenie brutto. Przeciętne wynagrodzenie za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r. roku wyniosło 3014,92 zł co daje wzrost o 3 pkt. procentowe względem analogicznego okresu 2014 r.

 

421745830_5f173765cb_z