Zamów już dzisiaj

Tegoroczna edycja raportu Polskie Meble Outlook ukazuje dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. Po ponad 5 latach dobrej koniunktury pojawiają się sygnały wskazujące na potrzebę zmian w modelach biznesowych. Dynamika rozwoju produkcji niestety nie idzie w parze z rentownością, a zyski firm od rekordowego poziomu w 2016 roku drastycznie spadły. W 2018 roku po raz pierwszy od kilku lat obserwowaliśmy kwartał, w którym eksport nie tylko nie wzrósł, ale zanotował 1 procentowy spadek. Istotnie ograniczony został eksport mebli do Wielkiej Brytanii, a umocnienie na pozycji wicelidera notują Czechy. Jednocześnie Polska cały czas pozostaje bardzo konkurencyjnym rynkiem lokowania produkcji meblarskiej, nie tylko w kontekście europejskim ale i globalnym.

O potrzebie zmian i działaniach z tym związanych mówią w raporcie przedstawiciele firm. Zwracają uwagę, że przy rosnących wynagrodzeniach i braku nowych osób do pracy koniecznością jest optymalizacja procesów produkcyjnych, innowacje produktowe oraz inwestycje w marketing i determinacja w pozyskiwaniu nowych klientów.

Oddaję do Państwa dyspozycji dziewiątą edycję raportu Polskie Meble Outlook, który syntetycznie opisuje polską branżę meblarską. Jestem przekonany, że materiał ten pomoże skonfrontować własne obserwacje z obiektywnymi danymi na temat całej branży i przysłuży się w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych.

dr inż. Tomasz Wiktorski

Kontakt: milena.dorozinska@brstudio.eu; brstudio@brstudio.eu