Zatoka Perska atrakcyjna dla meblarzy

Obszar Zatoki Perskiej w dzisiejszym świecie jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w skali globalnej. Na atrakcyjność tego rynku dla polskich meblarzy wskazuje wysoka dynamika planowanych i rozpoczętych inwestycji w sektorze usług medycznych, handlu, edukacji, budownictwa indywidualnego. Należy pamiętać, że kontakty biznesowe prowadzone na Bliskim Wschodzie opierają się na konkretnych osobach.

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest jednym z tych krajów rejonu Bliskiego Wschodu, gdzie rozwija się krajowy przemysł meblarski, ale z drugiej strony nie wykorzystuje się jej potencjału rynku. Niedobór surowca niezbędnego przy produkcji mebli u krajowych producentów powoduje, że wartość importu będzie przewyższała wartość eksportu. Sytuację te mogą wykorzystać eksporterzy z innych krajów, którzy myślą o ekspansji na nowe rynki zbytu. Ma to odzwierciedlenie w wartości importowanych i eksportowanych mebli z Arabii Saudyjskiej. Według oficjalnych danych ONZ wartość eksportu mebli w 2012 r. wyniosła 76,4 mln USD, a wartość importu była dwadzieścia razy większa. Do Arabii Saudyjskiej sprowadzono meble za 1 546,4 mln USD. Z kolei wartość eksportu mebli z Polski w 2013 r. do Arabii Saudyjskiej według wstępnych danych GUS wyniesie 31,7 mln USD, co by oznaczało wzrost o 27 pkt. procentowych wobec wartości w roku 2012.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego również na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl.

 

2965236322_9ebc1746b4_z