Zmienna sytuacja w budownictwie i w wyposażeniu wnętrz

Według oficjalnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w I-II kw. 2014 r. oddano do użytku 66 457 mieszkań w Polsce. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to niższa wartość o 2,2 pkt. procentowych. W rozkładzie na województwa sytuacja przedstawia się następująco: dla siedmiu województw odnotowano dodatnią dynamikę, a dla dziewięciu dynamikę ujemną. Najwyższy wzrost mieszkań w I-II kw. 2014 r. przypadł w woj. podlaskim – dynamika 133,6. Kolejne województwa, w których zauważono wysoką dynamikę mieszkań oddawanych do użytku to województwo opolskie (119,7) i świętokrzyskie (117,1). Natomiast najniższą dynamikę mieszkań oddanych do użytku względem I-II kw. 2013 r. stwierdzono dla woj. dolnośląskiego, która równa była 80,8. Kolejne miejsce pod względem ujemnej dynamiki wzrostu zajęły: woj. lubelskie (81,3) i woj. pomorskie (86,5). Wobec powyższych danych można spodziewać się poprawy koniunktury w zakresie mebli i wyposażenia wnętrz w województwach charakteryzujących się dodatnią dynamiką wzrostu mieszkań oddawanych do użytku. Z kolei w tych województwach, dla których odnotowano ujemną dynamikę – sytuacja może ulec pogorszeniu.

komentarz