Zmniejsza się liczba firm dużych i średnich!

Ważne informacje przyniosła przeprowadzona przez B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego analiza danych z rejestru REGON. Według danych zanotowanych na koniec 2013 roku liczba firm meblarskich wyniosła 23 628, a to oznacza zmniejszenie liczby firm o blisko dwieście podmiotów. Dla przypomnienia na koniec 2012 roku zgodnie z rejestrem REGON liczba działających firm meblarskich równała się 23 810.

Istotną obserwacją jest fakt, że zmniejsza się liczb firm dużych i średnich firm. To między innymi jeden z wniosków, który wypływa z przygotowywanego raportu „Polskie Meble Outlook 2014”. Już 18 lutego będzie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi prognoz dla rynku meblarskiego i podsumowującymi ostatni roku sektora meblarskiego.

Oficjalna prezentacja raportu „Polskie Meble Outlook 2014” odbędzie się w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich MEBLE POLSKA, we wtorek 18 lutego 2014 roku o godzinie 12tej Pawilon 7, antresola sala 1.B. Jednym z organizatorów jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, prelengentem będzie dr inż. Tomasz Wiktorski.