Znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego


Używane meble potrzebują systemu recyklingu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to kierunek forsowany przez Unię Europejską i podejmowane wyzwanie przez firmy i konsumentów.
Coraz większego znaczenia nabiera w wielu krajach Unii Europejskiej podejście „circullar economy”, której zadaniem jest zmiana tradycyjnego myślenia o produktach, odpadach, opakowaniach – od ich produkcji aż po gospodarowanie odpadami i odzyskiwanie surowców wtórnych.
Świadomość konsumentów w Unii Europejskiej na ten temat jest co raz wyższa. Gospodarka obiegu zamkniętego jest także dużym wyzwaniem dla branży meblarskiej.

źródło: www.gispen.com

Już w marcu 2014 r. eksperci B+R Studio przeprowadzili badanie na temat zagospodarowania mebli używanych. Na zlecenie Instytutu Technologii Drewna przeprowadzono badanie i opracowano raport „Określenie czasu użytkowania i składu materiałowego mebli (według ich rodzaju i asortymentu)”.

Badanie przeprowadzono na grupie celowej osób wymieniających meble. Na pytanie co stało się z zużytymi meblami prawie 77% respondentów odpowiedziało, że nadal są one użytkowane. Z kolei tylko nieco ponad 23% zadeklarowało, że meble zostały zutylizowane. Badanie koncentrowało się na kwestiach losów mebli, których właściciele zdecydowali się wymienić umeblowanie.

Z odsetka 76,9% odpowiedzi wskazujących na dalsze użytkowanie mebli ponad połowa respondentów zadeklarowała oddanie mebli rodzinie lub znajomym, 23% ankietowanych w dalszym ciągu użytkuje swoje meble, ale w innej formie, 11% respondentów zadeklarowało sprzedaż, 6% badanych oddało meble Instytucjom Publicznym bądź Organizacjom.

23% respondentów wskazało, że meble zostały zutylizowane, choć duży problem stanowiło określenie w jaki sposób dokonano utylizacji.

Wnioski z badania wskazują na istotny wolumen materiałów, jakie są zgromadzone w mieszkaniach Polaków i mogą stanowić potencjał do organizacji systemu recyklingu.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i realizacji pogłębionych analiz w tym zakresie.

Autor: md
03.04.2019 13:56