Znaczne wyhamowanie w produkcji mebli tapicerowanych

W październiku 2019 roku wyprodukowano aż o 30,5 % mniej mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania, niż w tym samym okresie roku 2018. W październiku 2019 roku produkcja ta wynosiła 274 tys. sztuk, natomiast w październiku 2018 roku wyprodukowano 394 tys. sztuk. Warto dodać, że od początku roku odnotowuje się spadek dynamiki miesięcznej produkcji sprzedanej omawianej grupy w porównaniu do analizowanych okresów roku 2018. Z kolei w okresie od stycznia do października bieżącego roku wartość produkcji sprzedanej była niższa blisko o 25% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Pozostałe grupy mebli monitorowane przez Główny Urząd Statystyczny charakteryzowały się dodatnią dynamiką wartości produkcji sprzedanej. Na przykład w październiku bieżącego roku wzrosła o ponad 26 % produkcja mebli drewnianych do sypialni w porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy. Wzrosła również produkcja mebli drewnianych stosowanych w pokojach stołowych oraz salonach o 5,5 pkt. procentowych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Następnie produkcja mebli do kuchni w analizowanym okresie wzrosła o 2,4% wobec października 2018 roku. Wszystkie wymienione grupy mebli w okresie od stycznia do października 2019 roku charakteryzowały się dodatnią dynamiką wartości produkcji sprzedanej w porównaniu do analizowanego okresu roku 2018. Najwyższy wzrost odnotowano w grupie mebli sypialnianych (dynamika 123,7).