Nadal trwa dobra passa w produkcji mebli

Każdego miesiąca z uwagą śledzimy informacje o wartości produkcji sprzedanej mebli i od co najmniej dwunastu miesięcy wyniki są więcej niż zadowalające. Przypomnijmy, że wartość produkcji mebli z firm małych, średnich i dużych w I półroczu 2014 r. wyniosła 15,4 mln złotych. Mając na uwadze w II połowie 2013 r. początek poprawy nastrojów i wielkości sprzedaży mebli należy przyjąć, że tempo wzrostu w II półroczu 2014 r. będzie niższe niż w I półroczu bieżącego roku. Przypomnijmy, że dynamika wzrostu sprzedaży mebli za I półrocze 2014 r. wyniosła 1,14 w cenach bieżących, a spodziewany wynik w II półroczu to 1,04. Jednocześnie średnia dynamika wzrostu w całym roku 2014 szacowana jest na 1,09. Jeśli założony scenariusz potwierdzi się, oznaczałoby to że wartość produkcji mebli w 2014 r. przekroczy 34 mld złotych.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl

8658617038_2373a2decd_z