Najlepszy marzec w historii.

W marcu 2021 roku minął dokładnie rok od początku pandemii Covid-19, która miała i nadal ma ogromny wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki. Skupiając się na branży meblarskiej trzeba jasno powiedzieć, że przystosowała się ona świetnie do panującej sytuacji, co po raz  kolejny znajduje potwierdzenie w liczbach.

Według najnowszych danych GUS produkcja sprzedana mebli w marcu 2021 roku wyniosła ponad 4,6 mld złotych. Porównując ten wynik z marcem ubiegłego roku wzrost wyniósł 35%. Warto wspomnieć, że w zestawieniu z lutym 2021 roku, który również był bardzo dobry dla meblarzy wartość produkcji sprzedanej mebli wzrosła o 12%.

Patrząc na ten bardzo dobry wynik oczywiście należy mieć w pamięci, że marzec 2020 roku był słabszy niż powinien ze względu na rozpoczynającą się pandemię Covid-19 w Polsce i sprawia, że tegoroczny wynik jest znacznie bardziej uwydatniony. Nie można również nie wspomnieć, że marcu 2021 roku mieliśmy aż 23 dni robocze, co też miało znaczny wpływ na wartość produkcji sprzedanej mebli. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że to był najlepszy marzec w historii branży meblarskiej.