B+R Studio

 

 

 

Furniture Market Seminary B+R Studio

 

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego to przede wszystkim pierwsza(!) w Polsce firma specjalizująca się w analizach rynku meblarskiego. Jako pierwsi zaczęliśmy cyklicznie gromadzić i analizować dane o produkcji, sprzedaży i eksporcie mebli. Posiadamy bazy danych producentów, handlowców oraz eksporterów i importerów mebli.

Założycielem B+R Studio jest dr inż. Tomasz Wiktorski. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Od 2003 roku przygotowuje on analizy rynku dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli publikowane w kwartalnych biuletynach. Tomasz Wiktorski był pomysłodawcą i realizatorem wielu projektów finansowanych z funduszy unijnych dla OIGPM, SGGW oraz innych firm. Prowadził zajęcia na Wydziale Technologii Drewna SGGW. Po dziś dzień prowadzi badania i publikuje artykuły na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

W ofercie B+R Studio znajdują się usługi szkoleniowe, doradcze, analityczne i badawcze. 70% stałej kadry stanowią dynamiczne osoby z wyższym wykształceniem. Poprzez rozległe kontakty, zespół może być rozbudowany o najwybitniejszych profesorów i ekspertów z Polski i zagranicy.

Do największych sukcesów zaliczamy: Realizację projektu „Upowszechnianie innowacji i transfer wiedzy w przemyśle drzewnym i meblarskim na terenie województwa mazowieckiego”, wydanie raportu „Polskie Meble – Outlook 2010″,

Opracowanie innowacyjnej techniki ultradźwiękowego badania drzew rosnących.

 

Co nas charakteryzuje ?

Pomoc merytoryczna
Potrzebują Państwo zweryfikować dane lub informacje ? Jesteśmy do dyspozycji przez 12 godzin na dobę.

Praca bez przestojów
Terminy gonią? Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy pracować również w weekend!

Gotowe rozwiązania:
Potrzebują Państwo więcej wiedzy ogólnej o mechanizmach rynku meblarskiego? Przygotowaliśmy wspólnie z OIGPM ofertę gotowych raportów rynkowych.

Raporty B+R Studio potwierdzają Państwa działania na rzecz badań i rozwoju!

Dodatkowe punkty w programach unijnych!

 

Pobierz materiały informacyjne: ulotka-br-studio.