Pracownik na wagę złota

Na zlecenie firmy Peter Cook Consulting przeprowadziliśmy
badania w celu dokładnego poznania sytuacji i obrazu zmian rynku pracowniczego.

Dzięki badaniom możemy przedstawić Państwu zweryfikowane strategie oraz rekomendowane narzędzia służące rozwiązywaniu obecnych problemów i przygotowaniu planów rozwojowych opartych o efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem