Prognoza eksportu mebli 2020

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2020 roku. Jest to dobry czas na pierwsze podsumowania i dopracowywanie strategii na rok przyszły. Mijający rok był szczególny ze względu na panującą pandemię „COVID-19” i związany z nią wpływ na światową gospodarkę oraz handel zagraniczny. Zwłaszcza ten drugi jest bardzo ważny dla branży meblarskiej, gdyż polski eksport mebli jest jednym z największych na świecie i jego wartość w tym roku wyniesie blisko 50 mld złotych.

W związku z tym B+R Studio chce zaproponować Państwu najnowsze wydanie raportu „Prognoza eksportu mebli 2020”. Jest to propozycja, która powinna zainteresować przede wszystkim producentów mebli, ale także wszystkich związanych z branżą meblarską, którzy planują rozpoczęcie lub rozwinięcie eksportu w najbliższej przyszłości. Opracowanie „Prognoza eksportu mebli 2020” może pomóc w planowaniu budżetu i strategii na rok 2021. Pozwoli również spojrzeć jaki wpływ w ujęciu wartościowym ma pandemia „COVID-19” i związane z nią utrudnienia na eksport mebli.

Raport „Prognoza eksportu mebli 2020” zawiera:

  • eksport mebli w latach 2011-2019 oraz szacunek wartości na 2020 rok,
  • struktura eksportu według top 20 największych odbiorców polskich mebli w latach
    2011-2019, prognozę na 2020 rok oraz ranking odbiorców,
  • prognozę udziału w eksporcie poszczególnych grup mebli na 2020 rok,
  • wnioski B+R Studio

W ofercie znajdzie się również sporządzana na zamówienie wersja raportu „Prognoza eksportu mebli 2020 plus” zawierającą strukturę eksportu mebli według grup mebli na poszczególnych rynkach.

Więcej informacji o raporcie:

Prognoza-eksportu-mebli-2020_wyciąg.pdf

Prognoza-eksportu-mebli-2020_cennik.pdf

Kontakt: Milena Dorozińska, milena.dorozinska@brstudio.eu, nr tel. 792 731 201