Raport

Szanowni Państwo

W sprzedaży dostępny jest już najnowszy raport B+R Studio „Produkcja i dystrybucja płyt drewnopochodnych w Polsce 2021”

W raporcie znajdują się dane dotyczące:

  • struktury popytowej według branż na płyty,
  • głównych producentów płyt w Polsce,
  • sieci dystrybucji płyt w Polsce,
  • produkcji płyty wiórowej w Polsce i innych krajach unijnych,
  • produkcji płyty pilśniowej w Polsce i innych krajach unijnych,
  • wymiany handlowej (eksport i import) płyt według ich rodzaju.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem raportu.

Kontakt:
Milena Dorozińska
milena.dorozinska@brstudio.eu
lub
Mateusz Strzelczyk
mateusz.strzelczyk@brstudio.eu