Raport Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce

Poznaliśmy rynek mebli do zabudowy wnętrz w Polsce!

Przedstawiamy  nowy raport „Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce” opracowany przez B+R Studio w ramach strategicznej współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. Raport, który oddajemy w Państwa ręce poświęcony został rynkowi mebli do zabudowy wnęk i przedpokoju. Rynek mebli do zabudowy wnęk to dość specyficzny segment między innymi ze względu na proces zakupowy, który silnie angażuje zarówno klienta jak i zleceniobiorcę.

Oficjalne źródła nie zawierają pełnych danych, które mogłyby pozwolić na dokładniejsze przedstawienie wartości tego rynku. Jednocześnie nie funkcjonuje żaden regularny system zbierania danych na temat tego rynku. Raport „Rynek mebli do zabudowy wnęk” przede wszystkim został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polaków dotyczących zwyczajów zakupowych mebli. Dopełnieniem informacji są zaprezentowane dane ze źródeł oficjalnych m.in. Głównego Urzędu Statystycznego. W raporcie analizujemy zakupy mebli do zabudowy wnęk i przedpokoju oraz mebli sypialnianych na tle mebli ogółem, uwzględniając takie kwestie jak:

  • odsetek Polaków dokonujących zakupu mebli tego rodzaju,
  • metody finansowania,
  • miejsce ich zakupu.

Na podstawie wyników badań została oszacowana wartość rynku mebli sypialnianych oraz mebli do zabudowy wnęk i przedpokoju w Polsce. Z kolei informacje o najważniejszych dostawcach dla tego rynku i ich ofercie, a także przygotowana wycena projektu szafy przez przedstawicieli marek tworzą spójną całość raportu.

Informacje zawarte w raporcie „Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce” to strategiczna wiedza dla producentów mebli, którzy myślą o rozpoczęciu bądź rozwijaniu swej działalności w kierunku produkcji mebli do zabudowy wnęk w Polsce.

Z poważaniem,

dr inż. Marek Adamowicz, dyrektor biura OIGPM

dr inż. Tomasz Wiktorski, właściciel B+R Studio

Cennik

Wyciąg

Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa

tel. 22 5177839, fax 22 517 77 19,

e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.plwww.oigpm.org.pl

rynek do zabudowy