Wsparcie eksportu

Przygotowujemy:

1. Strategie rozwoju eksportu dla firmy,

2. Strategie rozwoju eksportu na konkretnym rynku,

3. Gotowe raporty – business starter.

Gotowe rozwiązania:

Z naszych gotowych rozwiązań możemy zaoferować Business Startery do krajów takich jak:

-Chiny,
-Zjednoczone Emiraty Arabskie,
-USA,
-Turcja,
-Rosja,
-Kazachstan,
-Indie,
-Algieria,
-Katar,
-Egipt,
-RPA.

Opracowania te są idealnym rozwiązaniem dla mikro, małych i średnich firm, które starają się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. PL” z poddziałania 3.3.3. Celem poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki.
Przedsiębiorca starający się o udzielenie wsparcia, zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z wyżej wymienionych poza unijnych rynków perspektywicznych (dotyczy to krajów: Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Turcja, Rosja, Kazachstan oraz Indie) , który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy.
Dzięki dofinansowaniu z programu, przedsiębiorstwa będą miały możliwość wzięcia udziału w  imprezach targowych, na których zorganizują swoją ekspozycje.
Kwota dofinansowania może wynieś od 60% (średnie przedsiębiorstwa) do nawet 85 %(mikro przedsiębiorstwa).

Zapraszamy do kontaktu: +48 790-027-920