Wyniki ankiety monitorującej sytuację branży meblarskiej w czasach koronawirusa

B+R Studio Tomasz Wiktorski oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli przeprowadziła 11, comiesięczną ankietę monitorującą mającą na celu zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na sytuację ekonomiczną firm z branży meblarskiej. Ankieta była prowadzona w dniach 16-22 luty 2021 roku, a jej wyniki prezentujemy poniżej.

Główne wnioski:

Większość ankietowanych firm meblarskich ocenia swoją kondycję jako dobrą i bardzo dobrą – 68%, a 16% jako złą lub krytyczną.

Statystycznie rok 2020 firmy duże i średnie zakończyły symbolicznym wzrostem 0,5%.

Niepokojący jest obserwowany spadek wykorzystania mocy produkcyjnych i ograniczenie strumienia nowych zamówień wynikający z przedłużającego się lockdownu na wielu istotnych rynkach.

W wypowiedziach firm dominuje atmosfera niepewności co do trwałości koniunktury.

Głównym deklarowanym problemem jest obecnie zaopatrzenie, wzrost cen surowców i materiałów do produkcji oraz ich ograniczona dostępność.

Wykresy:Sprawdź nasz najnowszy raport „Polskie Meble Outlook 2021”