Doradztwo

B+R Studio świadczy następujące usługi doradcze

Przygotowanie Strategii Rozwoju Eksportu.

Usługa obejmuje:

 • Ocenę potencjału rynkowego przedsiębiorstwa
 • Analizę rynków zagranicznych
 • Barier wejścia
 • Kanałów dystrybucji
 • Kanałów promocji
 • Opracowanie harmonogramu działań
 • Monitoring realizacji strategii.

 

Poszukiwanie nisz rynkowych.

Usługa obejmuje:

 • Analiza dynamiki produkcji mebli w podziale na ponad 30 grup mebli w ujęciu wartościowym i ilościowym.
 • Przeciętne ceny produkowanych mebli.
 • Analiza dynamiki wartości i masy mebli w eksporcie i imporcie w podziale na ponad 40 grup.
 • Przeciętne ceny mebli w eksporcie i imporcie.
 • Ocena potencjału zakupowego wskazanego regionu w Polsce lub kraju za granicą.

Usługa rozszerzona:

 • Bezpośrednie badania klientów indywidualnych, instytucjonalnych, producentów, handlowców, dostawców.
 • Inne elementy ustalane indywidualnie.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie udziału w targach w ramach Branżowego Programu Promocji 6.5.2.

Usługa obejmuje:

 • Analiza potrzeb i możliwości eksportowych
 • Określenie poziomu kosztów i dofinansowania
 • Wypełnianie wniosku
 • Kontrolę załączników formalnych
 • Monitoring realizacji wniosku
 • Wsparcie rozliczenia wniosku.

 

Dostosowanie do bieżącej sytuacji rynkowej.

Usługa obejmuje:

 • Analizę sytuacji rynkowej dla wybranej grupy mebli
 • Ocenę aktualnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa
 • Ocena pozycji przedsiębiorstwa na tle branży
 • Propozycje działań korygujących.

 

Doradztwo w zakresie pozyskania środków na innowacje i inwestycje.

Usługa obejmuje:

 • Analizę źródeł pozyskania dofinansowania
 • Wsparcie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • Przygotowania biznesplanów
 • Przygotowania studiów wykonalności
 • Monitorowanie wykonania wniosku
 • Wsparcie rozliczenia wniosku.