Szkolenia

W ramach strategicznej współrpacy z Peter Cook Consulting oferujemy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich jak i branżowych.

Nie tylko branża meblarska stoi obecnie przed szczególnymi wyzwaniami, które są efektem mega trendu demograficznego. Zmiany na rynku istotnie wpływają na konkurencyjność produkcji oraz nieodwracalnie zmienią modele biznesowe. Mam tu na myśli zmiany na rynku pracownika. Problemem, z którym zmagają się przedsiębiorcy jest nie tylko brak ludzi do pracy, ale również brak kadr o odpowiednich kwalifikacjach, niska efektywność zespołów czy duża rotacja pracowników, którym nie odpowiada system pracy dobrze funkcjonujący jeszcze 15-20 lat temu.

Analizując obiektywne dane branży meblarskiej i biorąc pod uwagę przemiany gospodarcze muszę stwierdzić, że prawdopodobnie liczba pracujących w meblarstwie już się istotnie nie zwiększy. W perspektywie 10 lat grono osób w wieku produkcyjnym w Polsce skurczy się o blisko 7%, a liczba pracujących w meblarstwie zostanie ograniczona jeszcze bardziej. Tym samym już dziś znacząco wzrasta znaczenie innych niż wynagrodzenie narzędzi motywacyjnych oraz rola kompetencji managerów do utrzymania i poprawy efektywności zespołów.

Przeprowadziliśmy badania w celu dokładnego poznania sytuacji i obrazu zmian rynku pracowniczego. Dzięki badaniom możemy przedstawić Państwu zweryfikowane strategie oraz rekomendowane narzędzia służące rozwiązywaniu obecnych problemów i przygotowaniu planów rozwojowych opartych o efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.