Badania 360

Oferujemy usługi typu „Marketing inteligence and research” według autorskiej metodyki BRS 360st.

Realizujemy na zlecenie klientów badania rynkowe, opracowujemy narzędzia badawcze, zbieramy dane, prowadzimy analizę oraz wnioskowanie.

Na podstawie zrealizaownych badań możemy przygotować prezentację dla zarządu lub raport lub e-book.

Oferujemy również wsparcie promocji zrealizowanych projektów badawczych.