pol    en

W ostatnim kwartale 2022 roku B+R Studio sporządziło prognozę wartości produkcji sprzedanej mebli na potrzeby flagowego raportu "Polskie Meble Outlook". Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w pierwszej połowie 2023 roku miało dojść do zauważalnych spadków wartości produkcji sprzedanej, wynikających z trwającego kryzysu gospodarczego. Sprawdźmy zatem, czy najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają to założenie i jak wypadają na tle prognoz.

Według danych GUS-u, wartość produkcji sprzedanej mebli w okresie od stycznia do maja 2023 roku wyniosła 25,5 mld złotych, co stanowi spadek o 4,2% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, kiedy wartość ta wyniosła 26,6 mld złotych. A jak nasza zeszłoroczna prognoza wypada w zestawieniu z danymi GUS-u? Dla lepszego porównania na znajdującym się poniżej wykresie zaprezentowano dane miesięczne. Te wyraźnie wskazują na jedynie niewielkie rozbieżności pomiędzy wartościami opublikowanymi przez GUS a prognozą B+R Studio, która sumarycznie dla okresu styczeń-maj 2023 wyniosła 24,9 mld. Zatem różnica w stosunku do oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego to tylko 2,5%!


Wartosc_produkcji_2023.png

Rysunek 1. Wartość produkcji sprzedanej w Polsce w 2023 roku.
Źródło: GUS; raport B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2023”.

Przechodząc dalej, należy zauważyć, że wartości opublikowane zarówno przez GUS, jak i prognozowane przez B+R Studio są podane w cenach bieżących, czyli z uwzględnieniem inflacji. Skutek tejże uwidacznia się w wolumenie wyprodukowanych mebli i w związku tym również warto go poddać analizie.

W badanym okresie od stycznia do maja 2023 roku łączny wolumen wyprodukowanych mebli w badanych przez GUS grupach mebli* spadał w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku wyniósł kolejno 5 427, 5 291, 6 376, 4 991 i 5 039 tys. sztuk. Łącznie wolumen w badanym okresie wyniósł 27 124 tys. sztuk** i w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku był to spadek o około 9,5%, a więc wyraźnie większy niż w przypadku wartości produkcji sprzedanej mebli.

Wolumen_produkcji_2023.png

Rysunek 2. Wolumen produkcji mebli w Polsce w 2023 roku.
Źródło: GUS.

Podsumowując, zgodnie z przewidywaniami B+R Studio 2023 rok upływa w branży meblarskiej pod znakiem spadków.  Zaprezentowane powyżej dane GUS-u dotyczycące wartości produkcji sprzedanej mebli w zestawieniu z prognozą B+R Studio i bardzo niewielka, bo 2,5 – procentowa różnica między nimi jednoznacznie udowadnia po raz kolejny wysoką sprawdzalność naszych prognoz.

Więcej cennych danych oraz prognoz dotyczących polskiej branży meblarskiej i nie tylko można znaleźć we flagowym raporcie B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2023”.

*badane przez GUS grupy mebli: meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej (zawiera meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania), meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni, meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni i meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach.
**wymienione grupy mebli badane przez GUS stanowią około 25% całości wolumenu produkcji branży meblarskiej.

1200x627 768x401