pol    en

Niezmiennie od lat Chiny są największym dostawcą mebli na rynek polski. Wartość importu mebli z tego kraju przekracza 1 mld euro. W skład mebli zaliczane są również materace i w tym wybranym przypadku również Chiny są najczęstszym wyborem rodzimych importerów. Chociaż materace są relatywnie niewielką częścią całości importu mebli, to jednak znaczne wzrosty odnotowane w przypadku Rumunii są zdecydowanie warte dokładniejszego przeanalizowania.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, największym dostawcą materacy do Polski są Chiny. W roku 2022 wartość importu materaców z tego kraju wyniosła 16,3 mln euro. Było to jednak aż o 35% mniej w porównaniu z rokiem 2021. Mimo tego spadku, udział Chin w ogólnej wartości importowanych materaców wyniósł 25%. Jeszcze wyraźniej zmniejszył się wolumen importu. W 2022 roku do Polski trafiło z Chin 3,3 tys. ton materacy, czyli o 37% mniej niż w roku poprzednim.

Drugim najważniejszym dostawcą materacy do Polski była Rumunia. W roku 2022 wartość sprowadzonych materacy z Rumunii wyniosła około 11 mln euro. Nadal znacznie mniej niż w przypadku Chin, jednak warto zauważyć, że w stosunku do 2021 jest to wartość większa aż o 73%! Należy dodać, że nieco korzystniej w porównaniu z Chinami (494 euro/100 kg) wypadła przeciętna cena materaców w imporcie, która wyniosła 467 euro/100 kg.

Podsumowując, przy uwzględnieniu czynników takich jak odległość, koszty i terminy dostaw, import z Rumunii zdaje się mieć przewagę nad Chinami. Jeśli rozpoczęty w minionym roku bardzo dynamiczny trend spadku importu z Chin, przy jednoczesnym wzroście z Rumunii się utrzyma, to możliwe jest, że jeszcze w 2023 roku kraj ten stanie się największym partnerem Polski w zakresie dostaw materacy.

Więcej szczegółowych analiz dotyczących materacy można znaleźć w najnowszym raporcie B+R Studio „Rynek materacy w Polsce”.

RMP