pol    en

Początek drugiej połowy roku jest okresem, w którym Główny Urząd Statystyczny zwyczajowo publikuje pełne dane dotyczące produkcji przemysłowej za rok poprzedzający. W najnowszej publikacji (z 12 lipca 2023 roku) „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku” GUS przedstawił dane dotyczące wartości produkcji sprzedanej mebli (według nomenklatury PKWiU). Na potrzeby raportu „Polskie Meble Outlook 2023” liczba była obiektem szacunków B+R Studio pod koniec 2022 roku. Jest to zatem doskonała okazja, aby sprawdzić, czy i tym razem nasze szacunki znalazły swoje potwierdzenie w oficjalnych danych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że wartość ta dotyczy wyrobów przemysłowych klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) jako meble, które zostały wyprodukowane w Polsce bez względu na kod rejestracji przedsiębiorstwa.

Wracając do porównania, według najnowszych danych GUS-u wartość produkcji sprzedanej mebli przez polską branże meblarską w 2022 roku wyniosła 54 218 mln złotych i była wyższa o 9,6% w stosunku do 2021 roku. Według szacunków B+R Studio jeszcze z końca 2022 roku wartość ta miała wynieść 54 400 mln złotych, a zatem różnica w zestawieniu z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła zaledwie 0,33%!

Podsumowując, tak niewielka różnica kolejny raz udowadnia bardzo wysoką celność naszych szacunków i jest to o tyle ważne, że wiele z nich jest publikowanych w ramach raportu „Polskie Meble Outlook” nawet pół roku przed oficjalnymi danymi GUS-u. Z punktu biznesowego posiadanie wiedzy z tak dużym wyprzedzeniem może pomóc szybciej podejmować trafne decyzje i reagować na zagrożenia, co w aktualnej, trudnej sytuacji gospodarczej jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Więcej celnych szacunków i prognoz dla branży meblarskiej można znaleźć we flagowym raporcie B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2023”

linked 1200x627PEM