pol    en

Najnowsza publikacja Głównego Urzędu Statycznego „Biuletyn Statystyczny”, choć przyniosła wiele interesujących informacji, to większość z nich była zdecydowanie pesymistycznych. Najważniejszą z nich była wartość produkcji sprzedanej mebli w lipcu 2023 roku, która okazała się być rekordowo niska oraz wartość produkcji sprzedanej w 2022 roku dla pełnej zbiorowości firm.

Według danych GUS-u wartość produkcji sprzedanej mebli w lipcu 2023 roku wyniosła zaledwie 3 915,9 mln złotych i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przełożyło się to na spadek o 11,5%. W tym miejsce trzeba dodać, że ostatni raz miesięczną wartość produkcji sprzedanej mebli poniżej 4 mld złotych odnotowano w styczniu 2021 roku i dodatkowo trzeba pamiętać, że od tego czasu wiele wydarzyło się w kwestii inflacji, co czyni wynik lipcowy jeszcze gorszy, niż wygląda.

Drugą, równie ważną liczbą opublikowaną przez GUS była wartość produkcji sprzedanej mebli dla pełnej zbiorowości firm w 2022 roku i warto w tym miejscu umieścić krótkie wyjaśnienie. GUS w ramach publikacji „Biuletyn Statystyczny” przedstawia dane dotyczące miesięcznej wartości produkcji sprzedanej mebli, sumarycznie dla firm dużych, średnich i małych. Dane te nie obejmują jednak firm mikro. Wartość produkcji sprzedanej dla pełnej zbiorowości firm za dany rok są publikowane nie wcześniej, niż na początku drugiej połowy roku następnego i tak stało się również teraz. GUS udostępnił dane dotyczące wartości produkcji sprzedanej za 2022 roku z uwzględnieniem firm mikro i warto porównać tą liczbę nie tylko z wynikiem z 2021 roku, ale również z poczynionymi przez B+R Studio prognozami z końca ubiegłego roku.

Według danych GUS-u wartość produkcji sprzedanej w 2022 roku wyniosła 68,124 mld złotych i oznacza, że cała branża meblarska urosła w stosunku do 2021 roku aż o 10,3%. Nowo przedstawiona liczba jest również interesująca z perspektywy B+R Studio, które pod koniec 2022 roku dokonało prognozy wyżej wymienionej wartości na potrzeby flagowego raportu „Polskie Meble Outlook 2023”. Zgodnie z nią wartość produkcji sprzedanej dla pełnej zbiorowości firm w 2022 roku miała wynieść 68,5 mld złotych. Różnica pomiędzy wartością GUS-u wyniosła zatem zaledwie 0,55%, co po raz kolejny udowadnia wysoką celność prognoz B+R Studio publikowanych w ramach raportu „Polskie Meble Outlook” na ponad pół roku przed danymi oficjalnymi.

Podsumowując, powyższy wpis dostarczył trochę złych informacji i trochę dobrych. Co do zasady, na głębszą analizę zazwyczaj zasługują bardziej te złe. Lipiec 2023 był wręcz tragiczny z perspektywy polskiej branży meblarskiej. Oczywiście na obronę tej sytuacji można dodać, że był to sam środek sezonu wakacyjno-urlopowego i wiele zakładów produkcyjnych mocno ograniczyło działalność lub nawet ją tymczasowo wygasiło. Jest to jednak tylko niewielka okoliczność łagodząca, która nie zmienia faktu, że branża meblarska znajduje się w głębokim kryzysie. Na pocieszenie pozostaje wspomnieć, że wewnętrze analizy B+R Studio wskazują, że następne miesiące zaczną przynosić poprawę i nie powinniśmy być świadkami „kolejnego lipca”, czego z pewnością wszyscy sobie życzymy.

Więcej szczegółowych danych oraz trafnych prognoz dotyczących polskiej branży meblarskiej można znaleźć w raportach B+R Studio, tj. „Polskie Meble Outlook 2023”, „Rynek materacy w Polsce”, „Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań” i innych interesujących pozycjach, o których więcej informacji można znaleźć na naszej stronie.

RMS 2

RMP 2