pol    en

Na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ze strony naszych klientów oraz aby dostarczyć kompleksową analizę aktualnego stanu rynku mebli skrzyniowych, B+R Studio przygotowało szczegółowy raport zatytułowany "Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań". Opracowanie to nie tylko prezentuje wartość produkcji i detali wymiany handlowej, ale również skupia się na istotnym aspekcie - zmianach cen mebli skrzyniowych na rynku konsumenckim, którego szczegóły pragniemy teraz przybliżyć.

Jednym z kluczowych elementów naszej analizy jest prezentacja dokładnych danych dotyczących inflacji w odniesieniu do siedmiu najpopularniejszych grup mebli skrzyniowych tj.

  • komody z płyty laminowanej,
  • komody w okleinie naturalnej,
  • witryny przeszklone z płyty laminowanej,
  • witryny przeszklone z drewna litego,
  • szafki RTV z płyty laminowanej,
  • szafki RTV z drewna litego,
  • szafy przesuwne z płyty laminowanej.

By osiągnąć te wyniki, prowadziliśmy skrupulatne badania cen przez okres dwóch lat w ramach naszego innego opracowania pt. „Wskaźnik cen mebli”, prowadząc comiesięczne analizy cen w popularnych sieciach handlowych. W naszych badaniach uwzględniliśmy znane sklepy, m. in. Ikea, BRW czy Agata. Pozwoliło to na przedstawienie danych dotyczących rocznej inflacji dla wybranych rodzajów mebli skrzyniowych w okresie od sierpnia 2022 roku do lipca 2023 roku.

Na zamieszczonych poniżej wykresach można zobaczyć rozmiar inflacji w przypadku dwóch wybranych grup mebli skrzyniowych: komód z płyty laminowanej i komód z drewna litego. Wartość procentowa przypisana do każdego miesiąca oznacza jaki wzrost (lub spadek) odnotowano w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego.

Komoda z plyty

Rysunek 1. Komoda z płyty laminowanej – zmiana cen r/r
Źródło: Na podstawie autorskiego badania B+R Studio „Wskaźnik cen mebli”

Komoda w okleinie

Rysunek 2. Komoda w okleinie naturalnej – zmiana cen r/r.
Źródło: Źródło: Na podstawie autorskiego badania B+R Studio „Wskaźnik cen mebli”

W badanym okresie, starannie monitorując dynamikę cen, odnotowaliśmy znaczące fluktuacje inflacji komód z płyt laminowanych. Najwyższy odczyt inflacji zanotowaliśmy w lutym 2023 roku, kiedy to wyniosła ona aż 20,7%. Kolejne miesiące, a zwłaszcza okres od maja do lipca 2023 roku przyniósł pewną ulgę w kontekście inflacji, gdzie wskaźniki wynosiły odpowiednio 9,6%, 9,4% i 9,1. W przypadku komód z płyty laminowanej, średnia roczna inflacja wyniosła 14,2%. W drugiej zaprezentowanej grupie, czyli komodach w okleinie naturalnej, odnotowaliśmy wyraźnie niższe wskaźniki inflacji. W październiku 2022 roku obserwowaliśmy nawet spadek cen o -0,7%, co jest interesującym zjawiskiem na tle innych pozostałych odczytów i może wynikać z kumulacji zastosowanych promocji przez kilka z badanych podmiotów w tamtym okresie. Średnia roczna inflacja dla tej grupy mebli wyniosła 9,8%.

Porównując te dwie grupy, można zauważyć istotne różnice w dynamice cen, co pokazuje, że materiał użyty do produkcji ma znaczący wpływ na stabilność cen na rynku. W kolejnych miesiącach spodziewamy się spadków inflacji, nie tylko w przypadku mebli skrzyniowych. Głównymi czynnikami, które stoją za takim założeniem jest ogólna, poprawiająca sytuacja gospodarcza w kraju oraz stabilizacja cen materiałów i nośników energii. Nie można również zapominać, że swoją rolę odegra zjawisko statystyczne występujące pod nazwą „efekt wysokiej bazy”, czyli dynamiczny spadek inflacji wynikający z porównania aktualnych cen do wysokiego punktu odniesienia w roku poprzednim.

Artykuł powstał na podstawie raportu B+R Studio „Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań” oraz autorskiego, comiesięcznego badania cen mebli na rynku konsumenckim „Wskaźnik cen mebli".

RMS 2