pol    en

Powszechnie znanym i wielokrotnie podkreślanym faktem jest pozycja Niemiec jako największego odbiorcy polskich mebli. W świetle nadchodzącej premiery najnowszego raportu B+R Studio „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Niemczech” przedstawiającego sylwetki największych przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją mebli na terenie Niemiec chcielibyśmy przedstawić Państwu najświeższe dane dotyczące eksportu mebli z Polski do właśnie tego kraju.

Według danych Eurostatu tylko w 2022 eksport mebli do naszego zachodniego sąsiada wyniósł rekordowe 4,72 mld euro i przełożyło się to na wzrost w stosunku do 2021 roku wynoszący 8,3%. Warto dodać, że wspomniana wartość stanowiła blisko 35% całości polskiego eksportu mebli. Osiągnięty wynik eksportu do Niemiec w 2022 roku jest z pewnością interesujący i jasno pokazuje, że pozycja Niemiec jako największego partnera dla polskiej branży meblarskiej nie słabnie, jednakże dzisiaj na przełomie III i IV kwartału 2023 roku nasza zawodowa ciekawość nasuwa pytanie: Jakiej wartości należy się spodziewać na koniec 2023 roku w zakresie eksportu mebli do Niemiec i czy znów będzie ona rekordowa? Pomocy w odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam najnowsze dane obejmujące pierwsze półrocze 2023 roku.

Według danych Eurostatu wartość eksportu mebli do Niemiec w pierwszej połowie 2023 roku wyniosła 2,56 mld euro i w porównaniu do analogicznego okresu roku odnotowano wzrost o około 4,1%. Wystarczy zatem, że polska branża meblarska powtórzy ten wynik w drugiej połowie 2023 roku i bariera 5 mld euro eksportu do Niemiec zostanie przekroczona, ale czy to tak działa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, B+R Studio szczegółowo przeanalizowało dane dotyczące eksportu mebli do Niemiec z perspektywy ostatnich 10 lat.

Tak szerokie spojrzenie może nieco studzić optymizm, gdyż w zbadanym okresie 2012-2022 roku notowana wartość eksportu mebli do Niemiec drugim kwartale roku była niższa o średnio 5%. Dlaczego tak się dzieje? Eksport jest, co oczywiste skorelowany z produkcją. Kiedy, co potwierdzają dane GUS-u i Eurostatu, w danym miesiącu odnotujemy wysoką wartość produkcji, to jednocześnie odnotujemy wysoką wartość eksportu. Miesiącami, w których notowana jest najniższa wartość produkcji sprzedanej mebli są: czerwiec, lipiec, sierpień i grudzień. Trzy z czterech wymienionych miesięcy znajdują się właśnie w drugiej połowie roku. Dodatkowo w grudniu ze względu na okres świąteczno-sylwestrowy eksport części wyprodukowanych mebli przesuwa się na styczeń roku następnego. Wyjątkiem od powyższych spostrzeżeń były lata 2020-2021, w których doszło do zaburzenia tegoż stanu rzeczy wynikającego z panującej wówczas pandemii.

Wracając zatem do tytułowego pytania, czy eksport mebli do Niemiec w 2023 roku przekroczy 5 mld euro? Wiele wskazuje na to, że przedstawiony powyżej scenariusz spełni się i w tym roku. Wartość eksportu mebli do Niemiec w drugiej połowie roku będzie nieco niższa i prognozujemy, że zmieści się w przedziale 2,45-2,5 mld euro. Oznacza to zatem, że eksport mebli do Niemiec po raz pierwszy w historii powinien przekroczyć 5 mld euro.

Więcej o rynku handlu meblami u największego odbiorcy polskich mebli można dowiedzieć się z najnowszego raportu B+R Studio „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Niemczech”.

DMN linked