pol    en

Jednym z obowiązkowych kryteriów, które brane są pod uwagę przy wyborze projektów dofinansowanych w ramach działania FENG.02.25 - Promocja marki innowacyjnych MŚP, ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, jest innowacyjność wnioskodawcy.

W ramach tej oceny analizowane są dwa kluczowe aspekty:

 • Czy wnioskodawca ponosił nakłady na działalność badawczo-rozwojową w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?
 • Czy wnioskodawca wdrożył innowacje produktowe lub w procesach biznesowych w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

W odpowiedzi na te potrzeby przypominamy, że od wielu lat B+R Studio Tomasz Wiktorski realizuje projekty badawczo - doradcze, które polegają m.in. na wdrażaniu w firmach regulaminów, organizacji działów prac b+r, ich identyfikacji oraz raportowania.

Dzięki naszej usłudze będą Państwo potrafili ustalić, które prace realizowane w firmie mają charakter badawczo- rozwojowy. Otrzymają Państwo wzór dokumentacji niezbędnej do prawidłowego dokumentowania prac, a w efekcie możliwość skorzystania z zachęt dla innowacyjnych przedsiębiorców, wśród których są:

 • ulga podatkowa B+R
 • dotacje na internacjonalizację
 • dodatkowe punkty w programach unijnych

Jeśli Państwa firma planuje złożyć wniosek o dofinansowanie i rozszerzyć swoją działalność na rynkach zagranicznych, nasza firma jest gotowa pomóc w pozyskaniu cennych dotacji unijnych oraz wspierać rozwijanie działalności na międzynarodowych rynkach.

W tym celu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Tomaszem Wiktorskim nr tel. 790 02 79 20

Jeśli planujecie ekspansję na rynek indyjski, może Państwa również zainteresować:

 • Udział w branżowej misji gospodarczej do Indii:
  misja indie
 • Wynajęcie powierzchni wystawienniczej na targach INDEX Delhi:
  targi