pol    en

Wielokrotnie podkreślanym przez ekspertów faktem jest pozycja Polski jako jednego z największych eksporterów na świecie. Meble z Polski trafiają każdego roku na rynki ponad 100 krajów świata, choć oczywiste jest, że najpopularniejszymi kierunkami eksportu są kraje nam bliskie geograficznie i jednocześnie kulturowo. Największymi odbiorcami są zdecydowanie kraje Europy Zachodniej, dla których polskie meble to synonim wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Znajdują się wśród nich dwie największe gospodarki starego kontynentu, tj. Niemcy oraz Wielka Brytania. Eksport mebli z Polski tylko do tych dwóch krajów w 2022 roku wyniósł sumarycznie ponad 5 649 mln euro, co stanowiło niemal 41,5% całości polskiego eksportu mebli pod względem wartości, co sprawia, że warto przyjrzeć się tym krajom dokładniej.

Nie jest tajemnicą, że zdecydowanie największym partnerem dla polskiej branży meblarskiej są Niemcy. Według danych Eurostatu wartość eksportu mebli do naszego zachodniego sąsiada w 2022 roku wyniosła około 4 727 mln euro, co przełożyło się na 34,7% udziału w całkowitym eksporcie. Grupami polskich produktów, które wśród niemieckich odbiorców cieszyły się największą popularnością, były meble tapicerowane, meble do salonu i jadalni oraz elementy meblowe. Wartość eksportu wymienionych grup mebli do tego kraju wyniosła odpowiednio 1 500 mln euro, 988 mln euro i 866 mln euro, co łącznie stanowiło 71,0% całości eksportu do Niemiec w 2022 roku.

Drugim wziętym pod lupę partnerem Polski w zakresie eksportu była Wielka Brytania. Jest to kraj piastujący trzecią pozycję największego odbiorcy polskich mebli, jednak trzeba nadmienić, że różnice w wartości eksportu w stosunku do znajdujących się na drugim miejscu i czwartym miejscu kolejno Czech i Francji w 2022 roku były minimalne, wynoszące mniej niż 2%. Zgodnie z danymi Eurostatu w 2022 roku do Wielkiej Brytanii zostały wyeksportowane meble o wartości 922 mln euro, co stanowiło 6,8% całości eksportu mebli z Polski. Podobnie jak w przypadku Niemiec, najchętniej sprowadzanymi z Polski grupami produktów przez odbiorców z Wielkiej Brytanii (choć w innej kolejności) były meble tapicerowane, elementy meblowe i meble do salonu i jadalni, a ich wartość wyniosła odpowiednio 323 mln euro, 203 mln euro i 178 mln euro, co łącznie stanowiło 76,4% całości eksportu do Wielkiej Brytanii w 2022 roku.

Skłoniło nas to do dogłębniejszej analizy rynków Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz stworzenia dwóch nowych raportów: „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Niemczech” oraz „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Wielkiej Brytanii”. W opracowaniach zawarto analizę obecnej sytuacji na rynku meblarskim tych krajów oraz listy największych firm zajmujących się dystrybucją mebli wraz z danymi finansowymi. Wszystko to opatrzyliśmy zdjęciami przykładowych i najpopularniejszych w ich ofercie mebli do salonu, jadalni, sypialni czy kuchni. Dzięki tak przeprowadzonej analizie można dowiedzieć się, którzy dystrybutorzy w Niemczech i Wielkiej Brytanii osiągają największe przychody, za pośrednictwem jakich kanałów prowadzą sprzedaż i jak prezentuje się ich oferta pod kątem cenowym i stylistycznym. Raporty „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Niemczech” i „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Wielkiej Brytanii” pozwolą ocenić, czy meble produkowane przez polskich producentów mebli są zbieżne z gustem tamtejszych konsumentów.

Powyższa analiza eksportu mebli do Niemiec i Wielkiej Brytanii dotyczy oficjalnych danych z 2022 roku. Dziś mamy początek 2024 roku i w związku z tym dodatkowo przyjrzeliśmy się cząstkowym danym wartości eksportu mebli do wspomnianych krajów za 2023 rok. Na ich podstawie oszacowaliśmy, że wartość eksportu mebli do Niemiec w 2023 roku wyniosła 4 934 mln euro, co przełożyło się na wzrost w stosunku do 2022 roku 4,4%. W przypadku Wielkiej Brytanii szacunkowa wartość eksportu wyniosła 902 mln euro i był to niewielki spadek, wynoszący 2,2%. Udział tych krajów w całości eksportu wyniósł odpowiednio 36,2% do Niemiec i 6,6% do Wielkiej Brytanii.

Szacunkowe dane za 2023 rok, które ujawniają zauważalny wzrost eksportu do Niemiec oraz relatywnie bardzo niewielki spadek wynik Wielkiej Brytanii (dla porównania eksport z Polski do Szwecji spadł o ponad 10,7%) wskazują, że w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej branża meblarska zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców również w 2023 roku utrzymywała swoje skupienie na zdecydowanie największych partnerach.

Analiza powstała na podstawie raportów B+R Studio „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Niemczech” i „Najwięksi dystrybutorzy mebli w Wielkiej Brytanii” oraz najnowszych szacunków B+R Studio na 2023 rok.

RDWK miniatura DMN miniatura