pol    en

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy rok 2023 był rokiem spadków dla branży meblarskiej. Prognozy opracowane przez B+R Studio na potrzeby raportu „Polskie Meble Outlook 2024” wskazywały, że początek 2024 roku również nie będzie łaskawy dla branży meblarskiej i na poprawę będzie trzeba jeszcze poczekać. Wraz z końcem lutego Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze oficjalne dane statystyczne podsumowujący wyniki m. in polskiej branży meblarskiej i warto przeanalizować, czy przewidywany przez ekspertów scenariusz się sprawdza.

Według najnowszych danych GUS-u wartość produkcji sprzedanej mebli w styczniu 2024 roku wyniosła  4 864,7 mln złotych. Dla porównania w styczniu 2023 roku wartość ta wyniosła 5 231,2 mln złotych, a zatem mówimy o spadku wynoszącym aż 7% r/r. Wynik ze stycznia 2024 roku prezentuje się lepiej, dopiero gdy zestawimy go z wartością produkcji sprzedanej mebli z poprzedzającego go grudniem 2023 roku (4 403,7 mln złotych), który ze względu na okres świąteczno-sylwestrowy zwyczajowo jest jednym z najsłabszych miesięcy roku. W takim przypadku odnotowano wzrost wynoszący 10,5%.

W cieniu spadku wartości produkcji sprzedanej mebli r/r podąża jeszcze większy spadek w ujęciu ilościowym, choć pojawił się tutaj jeden wyjątek. W przypadku wolumenu produkcji jest on badany w podziale na cztery grupy mebli opisanych kolejno jako:

  • meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej (w tym meble przekształcalne w miejsca do spania),
  • meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni,
  • meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni,
  • meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach.

Według oficjalnych danych GUS-u w styczniu 2024 roku mebli z powyższych grup wyprodukowano kolejno w ilości 1 130 tys. sztuk (spadek 16% r/r), 243 tys. sztuk (wzrost o 4,7% r/r), 501 tys. sztuk (spadek o 5% r/r) i 2 606 tys. sztuk (spadek o 19% r/r).

Podsumowując, pierwsze oficjalne dane statystyczne dotyczące wartości i wolumenu produkcji opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają z dozą nadgorliwości wcześniejsze prognozy. Początek 2024 roku jest kontynuacją tego, co widzieliśmy przez niemal cały 2023 rok i utwierdza nas w przekonaniu, że na oznaki poprawy musimy poczekać do drugiej połowy roku, a na odbicie w pełnym tego słowa znaczeniu  dłużej, bo do roku przyszłego. Więcej interesujących danych i prognoz dla polskiej branży meblarskiej można znaleźć w najnowszej edycji flagowego raportu B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2024”.

PMO2024 linked