pol    en

Na podstawie danych GUS B+R Studio obliczyło, że wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych 2020 roku wyniosła 5,43 mld złotych i jest to aż o 22% mniej niż w roku 2019, kiedy ta wartość wyniosła 6,94 mld złotych. Według danych GUS zawartych w publikacji „Budżety gospodarstw domowych w 2020 roku” przeciętne miesięczne wydatki na meble na 1 osobą wyniosły w 2020 roku zaledwie 11,80 złotych. Dla porównania ta wartość w 2019 roku wyniosła 15,06 złotych.

Na taki stan rzeczy bez wątpienia miał wpływ wiosenny i jesienny „lockdown”, w konsekwencji którego znaczna większość sklepów meblowych pozostawała zamknięta. Drugą przyczyną mogła być również ogólna niepewność konsumentów spowodowana przez pandemię, dlatego ograniczali oni swoje wydatki do najpotrzebniejszych rzeczy.

Podsumowując spadek wydatków Polaków na meble choć spodziewany, jest bardzo wysoki. B+R Studio odnosi się do tych wartości z pewną rezerwą, a powodami są m.in. rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku mieszkań w 2020 roku (222 tys.), a także przymusowa rezygnacja z wyjazdów na wakacje, co powinno mieć znaczny i pozytywny wpływ na zakup mebli przez Polaków.

 REME