pol    en

Główny Urząd Statystyczny opublikował grudniowy wynik produkcji sprzedanej mebli . W świetle tych danych można dokonać podsumowania polskiej branży meblarskiej w 2021 roku.

Według oficjalnych danych GUS w grudniu 2021 roku wartość produkcji sprzedanej wyniosła blisko 5 mld złotych i jest to wynik wyższy o około 21% niż w analogicznym okresie 2020 roku. Łącznie w całym 2021 roku wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła 55,9 mld złotych i w porównaniu do 2020 roku jest wynik wyższy o niemal 20%. Trzeba zaznaczyć, że te dane uwzględniają firmy duże, średni i małe z pominięciem firm mikro. Pierwsze oficjalne dane dla pełnej zbiorowości firm GUS opublikuje najwcześniej w połowie 2022 roku. B+R Studio prognozuje, że ostateczna wartość produkcji sprzedanej mebli w 2021 roku z uwzględnieniem wspomnianych firm mikro wyniesie 59,9 mld złotych.

Podsumowując, wzrost polskiej branży meblarskiej jest ogromny i przekroczył nawet najśmielsze oczekiwania. Trzeba jednak pamiętać, że na taki wynik wpływ miało nie tylko zwiększenie samej produkcji, ale również wzrost cen materiałów do produkcji mebli oraz wysoka inflacja.

Więcej o wynikach branży meblarskiej w Polsce i nie tylko, będzie można znaleźć w najnowszym raporcie B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2022”, który już znajduje się w przedsprzedaży.

 

baner 900x300