pol    en

Od roku B+R Studio prowadzi monitoring cen w ramach badania „Wskaźnik cen mebli”. Każdego miesiąca badaniu podlega około 500 mebli podzielonych na 23 grupy z 12 najpopularniejszych sklepów meblowych prowadzących sprzedaż internetową.

Badanie to powstało w następstwie niepewnej sytuacji gospodarczej, rosnących cen surowców do produkcji i transportu. Po 12 miesiącach obserwacji, wzrost cen detalicznych jest zdecydowanie zauważalny i zgodnie z naszym badaniem, w marcu 2022 roku wyniósł średnio 7,8% w porównaniu do marca 2021 roku.

wykres cen

Poruszając temat wzrostu cen, nie można pominąć badania GUS dotyczącego wskaźnika przewidywanych cen będącego częścią koniunktury w handlu przeprowadzanego wśród przedsiębiorstw handlowych pozwalają szerzej spojrzeć na to, co czeka konsumentów w najbliższej przyszłości. Wskaźnik przewidywanych cen dotyczący artykułów gospodarstwa domowego (zawiera rtv, agd, meble i inne) jest obliczany jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez sprzedawców detalicznych i nie są uwzględniane odpowiedzi neutralne.

Otrzymane oceny tego wskaźnika na przestrzeni ostatniego roku z niewielkimi wahaniami, sukcesywnie rosły i najwyższy poziom osiągnęły w styczniu, lutym i marcu 2022 roku, tj. odpowiednio 47,0, 46,2 i 46,8. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku wyniosły one kolejno 10,4, 6,4 i 10,8. Tak wysokie oceny jednoznacznie wskazują potrzebę dalszego podnoszenia cen w sklepach detalicznych.

Podsumowując, wzrost cen mebli na przestrzeni ostatniego roku jest znaczący i biorąc pod uwagę obecne nastroje, a także aktualną sytuację gospodarczą i polityczną w Europie można spodziewać się, że będzie przyspieszał.

Badanie „Wskaźnik cen mebli” w pełnej wersji jest dostępne w sprzedaży w formie subskrypcji. Więcej informacji o badaniu można znaleźć na naszej stronie pod adresem:

https://www.brstudio.eu/raporty/12-wska%C5%BAnik-cen-mebli

linked 698 400