pol    en

Polski eksport mebli do najważniejszych odbiorców europejskich w ostatnim czasie wyhamował, a najbardziej do sąsiadujących krajów. Jak wynika z raportu B+R Studio „Prognoza eksportu mebli 2023” w 2022 roku eksport mebli do Słowacji i Czech odnotuje spadek wartości o 2% wobec roku 2021. Minimalny wzrost wartości eksportu na poziomie 1-2% zaobserwowano do takich krajów jak: Austria, Wielka Brytania, Francja, Rumunia, 3% wzrostu eksportu mebli do Belgi oraz 4-5% odpowiednio do Włoch i Szwajcarii.

Na podstawie analizy danych o wartości eksportu mebli z Polski pod kątem struktury geograficznej można stwierdzić, że najwyższe dynamiki wzrostu dotyczą krajów spoza Europy. I tak na przykład w 2022 roku do Kanady wyeksportujemy meble o wartości wyższej o ponad 30% w porównaniu do poprzedniego roku, a do Stanów Zjednoczonych o 21%. Kolejnym kierunkiem eksportu polskich mebli, do których eksport wzrósł nawet dwukrotnie to kraje Bliskiego Wchodu. Oczywiście wartość mebli wysyłanych do tych krajów stanowi niewielki udział w eksporcie ogółem, to jednak warto przyjrzeć się mu z uwagi na widoczny trend w Europie i obecną sytuację geopolityczną. Wkrótce opublikujemy dane w tym zakresie.

linked 1200x627PEM