pol    en

Utrzymująca się wysoka inflacja, ograniczenia w zamówieniach, niedostateczny popyt na meble na rynkach europejskich skłania producentów mebli do jeszcze bardziej intensywnych poszukiwań nowych rynków zbytu. Dotychczas informowaliśmy, że rynek amerykański jest największym odbiorcą polskich mebli spoza Europy i na niego powinniśmy kierować większą uwagę zważywszy na wojnę handlową USA-Chiny czy drastyczne wzrosty transportu zapoczątkowane w 2021 roku.

Lecz na uwagę, naszym zdaniem, zasługuje również region Bliskiego Wschodu, wśród którego znajdują się kraje ze znacznym potencjałem dynamicznego rozwoju. Na korzyść pod uwagę należy wziąć fakt, że region ten jest relatywnie nieodległy od Europy i często doceniający europejskie wzornictwo.

Analizując dane dotyczące wartości eksportu mebli z Polski do wybranych krajów Bliskiego Wchodu należy stwierdzić, że nie należą one do głównych partnerów handlowych Polski, ale w niektórych przypadkach Polska zajmowała pozycje w pierwszej dziesiątce rankingu dostawców – chociażby do Arabii Saudyjskiej czy Izraelu.

Łączna wartość eksportu mebli z Polski do 9 wybranych krajów Bliskiego Wschodu* w 2021 roku wyniosła ponad 140 mln euro, czyli o 12% więcej niż w 2020 roku. Z kolei po trzech kwartałach bieżącego roku było to 135 mln euro, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu do analizowanego okresu roku poprzedniego. Co prawda wartości te są stosunkowo niskie i kraje te nie należą do głównych odbiorców polskich mebli, ale w przeciągu 10 lat eksport do tych krajów wzrósł dwukrotnie.

Eksport bliski wschod

* wśród analizowanych krajów znalazły się: Turcja, Arabia Saudyjska, Katar, Kazachstan, Indie, Izrael, Cypr, Armenia i Zjednoczone Emiraty Arabskie

linked 1200x627PEM