pol    en

Dla wszystkich czterech grup mebli monitorowanych przez GUS pod względem wolumenu produkcji odnotowano spadki. Tak wynika z analizy porównawczej danych za III kw. 2022 r. względem III kw. 2021 r. W tym miejscu należy wspomnieć, że grupy te stanowią około 25% wolumenu produkcji branży meblarskiej. Największy spadek ilości wyprodukowanych mebli dotyczy mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach (-25%) oraz mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni (-18%). Z kolei o 6% spadła ilość wyprodukowanych mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsce do spania. Natomiast mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni dotknął najmniejszy spadek, który wyniósł 2%.

Przyglądając się danym sumarycznym za okres styczeń- październik b.r. również widoczne są spadki w ilości wyprodukowanych mebli. Choć grupa meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania jako jedyna odnotowała niewielki wzrost wynoszący 2%. Niewiele mniej w analizowanym okresie wyprodukowano mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (spadek o 1%) wobec roku 2021. Natomiast o 12% mniej wyprodukowano zarówno mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni oraz w pokojach stołowych i salonach w porównaniu do okresu styczeń- październik 2021 r.

Zestawiając ze sobą wyniki wolumenowe produkcji sprzedanej mebli i wartościowe, z których wynika że producenci wyprodukowali mniej mebli o wyższej wartości jasno wynika, że wzrost wartości jest pozorny wynikający z panującej inflacji. W momencie, gdy uwzględnimy panującą inflację, okazuje się, że w rzeczywistości otrzymamy spadek w osiągniętych wynikach przez branżę meblarską.

 

linked 1200x627PEM