pol    en

Celem firmy jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów factoringu, ze szczególnym uwzględnieniem factoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. KUKE Finance współpracuje ściśle z KUKE S.A.

kuke finance logo2 500x142