pol    en

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa został utworzony 1 października 2019 r. na bazie dotychczasowego Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach reorganizacji przystosowującej do wymogów Ustawy 2.0, nastąpiło strukturalne oddzielenie funkcji naukowych i dydaktycznych. Instytut przejął wieloletnie doświadczenie i dorobek Wydziału w zakresie nauki i współpracy z przemysłem z postanowieniem i nadzieją na kontynuację dobrych tradycji, praktyk i kontaktów oraz dalszy, stabilny rozwój. Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa razem z Instytutem Nauk Leśnych współtworzą i reprezentują dyscyplinę: nauki leśne.

INDM 500x490