pol    en

Opis kursu:
Kurs realizowany jest w wymiarze 32 godzin szkoleniowych na przestrzeni 4 dni roboczych, w siedzibie zamawiającego. Celem kursu jest przekazanie nowej i wyrównanie poziomu wiedzy zespołu z zakresu nauki o drewnie oraz doskonalenie umiejętności brakarskich dla pracowników pracujących z drewnem na różnych stanowiskach. W efekcie firma osiągnie zwiększoną wydajność sortowania drewna, maksymalizację wolumenu wyższych klas jakości tarcicy oraz zmniejszy odsetek reklamacji z uwagi na poprawę procesu sortowania.
Oferta obejmuje przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji i skryptów z najważniejszymi zagadnieniami dla uczestników. Wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę kompetencyjną na początku i na końcu szkolenia

Program kursu:

Lp. Tematy zajęć Liczba godzin
1. Podstawowe wiadomości o drewnie. Budowa anatomiczna. Budowa mikroskopowa, budowa makroskopowa, Elementy strukturalne drewna liściastego, kierunki i przekroje anatomiczne drewna, 4
2. Omówienie wybranych właściwości drewna: wilgotność, barwa, zmiany wymiarowe, gęstość, higroskopijność, naturalna trwałość, wytrzymałość 4
3. Charakterystyka i rozpoznawanie wybranych rodzajów drewna: buk, dąb, jesion, brzoza, olcha, klon. Ćwiczenia praktyczne. 4
4. Przegląd wad drewna istotnych przy sortowaniu metodą wizualną tarcicy liściastej ogólnego przeznaczenia. Klasyfikacja wad. Wady pierwotne, wady wtórne. Określanie i pomiar wad według norm PN-D-01011:1979, PN-D-01012:1979, PN-D-96002:1972 4
5. Podział i terminy dotyczące tarcicy według norm PN-D-96002:1972 oraz PN-EN 975-1:2002 4
6. Zasady sortowania tarcicy liściastej ogólnego przeznaczenia według norm europejskich PN-EN 975-1:2002  oraz różnice w stosunku do PN-D-96002:1972.  Ćwiczenia praktyczne 4
7. Czynności sortownicze: pomiar wymiarów i oznaczenie miąższości, pomiar wilgotności, sztaplowanie, pakowanie, znakowanie. 4
8. Praktyczne sortowanie tarcicy według normy PN-D-96002:1972 – doskonalenie techniki sortowania. 4

 

Zespół:
Dr inż. Tomasz Wiktorski – doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, trener, praktyk, konsultant i ekspert rynku meblarskiego i drzewnego. Współautor publikacji i skryptów z zakresu nauki o drewnie i sortowania tarcicy.
Mgr inż. Milena Dorozińska – kierownik działu szkoleń i analiz w B+R Studio – koordynator projektu.

Cena i warunki płatności:
Standardowa cena za przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 32 godzin dla 1 osoby wynosi 4 000 zł netto. Płatność odbywa się w sposób jednorazowy na podstawie faktury VAT i realizowana jest po zakończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe:
Kształcenie ustawiczne dofinansowane ze środków KFS podlegają zwolnieniu z podatku VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.)  w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1983)

Kontakt:
Tomasz Wiktorski
790 027 920
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.