pol    en

Tradycyjnie, wraz z końcem września, na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pojawiła się publikacja "Budżety gospodarstw domowych", podsumowująca m.in. przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym meble do mieszkania lub domu. Na podstawie tych danych B+R Studio oszacowało wartość rynku klientów indywidualnych w Polsce w 2022 roku.

Według najnowszych danych GUS-u wydatki na meble na jedną osobę w gospodarstwie domowym wyniosły 13,25 zł i przełożyło się to na 159 zł rocznie. Oznacza to, że przeciętny obywatel naszego kraju wydał na meble o 5% więcej niż w 2021 roku. Liczby te pozwoliły B+R Studio na oszacowanie wartości rynku mebli indywidualnych w 2022 roku na poziomie 6,0 mld złotych. Czy to dużo? Aby odpowiedzieć na to pytanie niezbędne jest spojrzenie, jak ta wartość była szacowana w latach poprzednich.

W porównaniu do lat 2020-2021, kiedy to wartość rynku mebli klientów indywidualnych oszacowano na odpowiednio 5,42 mld i 5,74 mld złotych poprawa jest zauważalna i trend wzrostowy został zachowany. Sytuacja wygląda znacznie gorzej, gdy spojrzymy na lata 2017-2019. W tamtym okresie wartości runku mebli klientów indywidualnych wyniosła kolejno 6,60 mld, 6,82 mld i 6,94 mld złotych, czyli od 10% do 15% więcej niż w analizowanym 2022 roku. To jednak nie koniec złych wiadomości.

Od drugiej połowy 2021 roku Polska zmaga się z bardzo wysoką inflacją, która nie ominęła cen mebli na rynku konsumenckim, co pokazują wyniki prowadzonego przez B+R Studio comiesięcznego monitoringu cen w najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce w ramach autorskiego badania „Wskaźnik cen mebli”. Zgodnie z nimi inflacja meblarska w 2022 roku wyniosła 11,9%, co czyni wynik wartości rynku klientów indywidualnych na poziomie 6,0 mld złotych znacznie skromniejszy.

Więcej informacji o badaniu „Wskaźnik cen mebli”:
https://brstudio.eu/raporty/12-wskaznik-cen-mebli

WCM miniatura