pol    en

Zgodnie z prognozami B+R Studio przeprowadzonymi na potrzeby raportu „Polskie Meble Outlook 2024”, początek 2024 roku miał przynieść kontynuację nienajlepszej passy polskiej branży meblarskiej, którą obserwowaliśmy przez cały 2023 rok. Oficjalne dane ze stycznia 2024 roku potwierdziły, że ten scenariusz się sprawdza, ale czy tak samo będzie w przypadku lutego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć po świeżo opublikowane dane przez Główny Urząd Statystyczny za luty 2024 roku, obejmujące m.in. wartość produkcji sprzedanej mebli, wolumen oraz przeciętne zatrudnienie.

Według najnowszych danych GUS-u wartość produkcji sprzedanej mebli w lutym 2024 roku wyniosła 4 988,7 mln złotych, co przełożyło się na spadek wynoszący 2,3% w stosunku do lutego 2023 roku (5 106,3 mln złotych). Spadek ten jest relatywnie niewielki, jednakże należy odnotować, że luty 2024 roku był dłuższy o jeden dzień roboczy (21 dni), niż luty 2023 roku. Najnowszy wynik wartości produkcji sprzedanej mebli nieco lepiej prezentuje się w porównaniu do poprzedzającego go stycznia 2024 roku (4 864,7 mln złotych). W takim porównaniu odnotowano wzrost wynoszący blisko 2,6%.

A jak to wyglądało od strony wolumenu produkcji? Tutaj dane są nieco zaskakujące, ponieważ odnotowano wyraźne wzrosty w największych grupach mebli i niewielkie spadki w tych najmniejszych. W przypadku wolumenu produkcji jest on badany w podziale na cztery grupy mebli, opisane kolejno jako:

  • Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej (w tym meble przekształcalne w miejsca do spania),
  • Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni,
  • Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni,
  • Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach.

Według oficjalnych danych GUS-u w lutym 2024 roku wyprodukowano meble z powyższych grup w ilości kolejno: 1 645 tys. sztuk (wzrost o 27,5% r/r), 213 tys. sztuk (spadek o 2,7% r/r), 546 tys. sztuk (spadek o 4,5% r/r) i 3 304 tys. sztuk (wzrost o 7,7% r/r).

Na koniec przyjrzeliśmy się również najnowszym danym dotyczącym przeciętnego zatrudnienia w polskiej branży meblarskiej. Według danych GUS-u przeciętne zatrudnienie w lutym 2024 roku wyniosło 146 tys. Oznacza to, że na przestrzeni roku liczba etatów zmniejszyła się o 5,2% (o 8 tys.) i jak można zaobserwować na poniższym wykresie, rozpoczęty jeszcze w 2022 roku proces cięcia zatrudnienia, choć nieco spowolnił, trwa nadal.

Zatrudnienie luty 24

Podsumowując, ogólnie luty 2024 roku, poza jednym wyjątkiem, nie zaskoczył, a przewidywany scenariusz nadal się sprawdza. Wyniki były nieco lepsze niż w styczniu, dynamika spadku zmniejszyła się, ale nadal mówimy o „spadku”, a nie o „wzroście”. Wspomnianym wyjątkiem były wzrosty wolumenu w dwóch największych badanych przez GUS grupach mebli, co jest trudne do wyjaśnienia w kontekście spadku wartości. Warto zatem w tym miejscu zaznaczyć, że cztery omawiane grupy mebli stanowią około 25% całości wolumenu mebli produkowanych w Polsce, więc spadki mogły wystąpić poza badanymi przez GUS grupami mebli. W przypadku zatrudnienia już obyło się bez niespodzianek. Spadło ono do poziomu niższego niż w połowie 2020 roku (147 tys.), gdy w Polsce rozpoczynała się pandemia, i najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec. Wskazuje na to negatywna ocena koniunktury przemysłowej w zakresie przewidywanego zatrudnienia (-16,3 w marcu 2024 roku), co oznacza, że przedsiębiorstwa z branży meblarskiej widzą konieczność dalszego cięcia zatrudnienia.

A jakie liczby przyniesie marzec 2024? W wartości produkcji sprzedanej mebli r/r ponownie zobaczymy spadek i niewykluczone, że będzie on nawet dwucyfrowy. Dlaczego tak duży? Odpowiedzią jest baza porównawcza, jaką będzie marzec 2023, w którym odnotowano najwyższą wartość produkcji sprzedanej mebli w historii – blisko 6 mld złotych. W aktualnej sytuacji branży i biorąc pod uwagę, że tegoroczny marzec jest o 2 dni robocze krótszy niż zeszłoroczny, taki wynik jest po prostu nie do osiągnięcia.

 *w przeliczeniu na pełne etaty

Podsumowanie stycznia 2024:
https://brstudio.eu/komentarz/135-trudny-poczatek-2024-roku-dla-branzy-meblarskiej-podsumowanie-stycznia

PMO2024 linked